De geschiedenis van Muzykferiening “OpMaat”

De wortels van “OpMaat” liggen in het jaar 1895. In dit jaar wordt de muziekvereniging c.m.v. ”De Bazuin” opgericht. Een jaar later “de concurrent” muziekvereniging “Klimop”. Door een fusie in januari 2013 is de nieuwe vereniging “OpMaat” ontstaan.

De fusie heeft de nodige jaren aan voorbereiding gehad. De twee verenigingen hadden overeenkomsten maar zeker ook verschillen.

Het grootste verschil was de identiteit.

“De Bazuin” was een Christelijke vereniging en “Klimop” een algemene vereniging. Dit brengt niet alleen verschil in muziekstijl met zich mee maar ook een andere ledenpopulatie.

Door gesprekken over en weer bleek dat de leden toe waren aan een fusie en bereid waren om stappen naar elkaar te zetten. Wat een prachtige ontwikkeling! Muziek is wat ons tegenwoordig bindt.

En de leden gaan harmonieus om met de optredens van diverse aard; denk aan een optreden in een eredienst van de PKN gemeente of een muzikale opluistering bij de zondagse kaatspartij tijdens de Merke.

 

Op de site www.berltsum.webklik.nl kunt u een prachtige historische beschrijving vinden van “De Bazuin” en “Klimop”. Deze teksten zijn geschreven door de heer W. Posthumus.