Gouden Spijkerfestival 2015 029
Elke maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur komen de leden van fanfare “OpMaat” bij elkaar om te repeteren. Deze repetities staan onder leiding van de dirigent Tjipke Pasma. We komen uit in de vierde divisie en hebben als doel om in de toekomst door te stromen naar de derde divisie. We doen daarom regelmatig mee aan festivals en muziekconcours.

Als muzykferiening OpMaat verzorgen we ook minimaal drie concerten per jaar. Het donateursconcert en het ” dank-je-wel “concert komen ieder jaar op de agenda.

We zijn erg trots op onze jeugdleden. Zij krijgen dan ook voldoende kansen om via een gedegen muzikale opleiding een plekje binnen “OpMaat” te verkrijgen. Om het spelen bij “OpMaat” voor hen aantrekkelijk te houden wordt er ook geluisterd naar de ideeën van de jongere leden; denk aan muziekkeus en activiteiten.